KENNEL HADHAFANG´s
Kennel Hadhafangs har lånat namnet från Tolkiens berättelse Sagan om ringen.
Namnet finns inte med i boken. Det är en efterkonstruktion av filmskaparna.
Hadhafang är namnet på Arwens svärd. Svärdet Hadhafang är gjort för strid från hästrygg.
Svärdets namn är alviska (sindarin) och betyder Hordklyvaren.
Svärdet tillhörde från början alvprinsessan Idril, som gifte sig med människan Tuor,
och fick med honom halvalven Eärendil. Eärendil är far till Elrond.
Elrond bar svärdet i striden mot Sauron vid Mount Doom.
Men senare svingades det av hans dotter, Arwen.
Svärdet har en inskription på bladet som lyder
"Aen estar Hadhafang i chathol hen, thand arod dan i thang an i arwen"
vilket betyder "Detta svärd kallas Hadhafang, ett nobelt försvar mot ondskan till en nobel dam".